نویسنده = احسان بهمن زیاری
رابطه ادراک توانمندی و بروز خلاقیت در کارکنان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای ناحیه یک استان البرز

دوره 3، 3 و 4، دی 1393، صفحه 36-46

شهرام هاشم نیا؛ احسان بهمن زیاری؛ آرمین آمشاری؛ شیرین پیله ور


شناسایی و امتیاز‌دهی موانع اجرای تصمیمات راهبردی در مدیریت شرکت‌های پیمانکاری بخش ساختمانی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 53-63

شهرام هاشم نیا؛ آرمین آمشاری؛ احسان بهمن زیاری