نویسنده = محی الدین مرادپور
تعداد مقالات: 1
1. رابطه معیارهای ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: 50 شرکت برتر عضو بورس)

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-50

بیژن عابدینی؛ سعید مرادپور؛ محی الدین مرادپور