کلیدواژه‌ها = محافظه‌کاری
بررسی سطحی از محافظه کاری در حسابداری و ارتباط آن با مدیریت سود

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 12-23

سید حسن صالح نژاد؛ ام البنین غلامی فرح آبادی؛ سید حسام وقفی