کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
تعداد مقالات: 1
1. رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها

دوره 3، 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-16

فرزین رضایی؛ طاهره رضی کاظمی