موضوعات = حسابداری
تعداد مقالات: 11
1. رابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-46

سید حسام وقفی؛ زهرا مرید احمدی؛ محسن فکوری؛ علی نظامی


3. کاربرد الگوریتم ارتباطی در پیش‌بینی نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-90

شادی شاهوردیانی؛ سامیران خواجه زاده


4. تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه عدم اطمینان محیطی (مدیریت ریسک) وارزش شرکت

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-44

سید حسام وقفی؛ حجت سلیمانی؛ سامیران خواجه زاده؛ مروارید خان محمدی


5. تاثیر حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری برچسبندگی هزینه های عملیاتی

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-100

فایق احمدی؛ مریم عباسی


11. تاثیر راهبردهای تجاری و سطوح هزینه نمایندگی بر عملکرد شرکت ها

دوره 4، 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-44

فرزین رضایی؛ مهسا آقاجانی