موضوعات = مدیریت منابع انسانی
تعداد مقالات: 9
6. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 4، 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-34

اقبال جباری؛ سید علی اکبر افجه ای؛ محمدحسن بهزادی


7. بررسی وجدان کاری در سلامت اداری کارکنان

دوره 4، 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-76

محسن حمیدیان؛ محمد مهدی قمیان؛ سید حسام وقفی؛ مریم سلمانیان


8. هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد گروهی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

دوره 3، 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-24

مهرداد گودرزوند چگینی؛ ثمین یوسفی


9. بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال 92-91

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 44-52

ام لیلا قربان زاده؛ محمود قربانی؛ رویا افراسیابی