موضوعات = مدیریت بازرگانی- بازاریابی
تعداد مقالات: 5
2. راهبردهای ضد بازاریابی و ارزش محصولات صنایع غذایی از دیدگاه مشتریان

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-86

شادی ادیبی فرد؛ مهدی مهرآور


5. بهره‌گیری از تحلیل عاملی در ارائه مدلی از عوامل مدیریت دانش بازاریابی

دوره 3، 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-56

فاطمه رضایی؛ مصطفی جعفری