موضوعات = مدیریت
بررسی رابطه ی پذیرش فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: دادگستری استان تهران)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-15

حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ معصومه طاهری


تاثیر ویژگی سازمانهای هوشمند بر عملکرد مالی بانک ایران زمین

دوره 6، 3 و 4، اسفند 1396، صفحه 1-14

محمدر ضا مردانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ مسعود اشرفی


بررسی رابطه تعادل بین کار و زندگی و عملکرد سازمانی

دوره 6، 1 و 2، شهریور 1396، صفحه 51-63

حاجیه رجبی فرجاد؛ لیلا موسوی فرد


بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت و دلبستگی شغلی در سازمان های فرهنگی شهر اصفهان

دوره 5، 3و4، اسفند 1395، صفحه 77-95

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهدی حیدری فارسانی


بررسی نقش درگیری شغلی بر افزایش خلاقیت کارکنان در سازمان

دوره 5، 1و2، شهریور 1395، صفحه 35-45

الهه عوض زاده؛ عبدالمجید کرمی


بررسی رابطه‌ بین مؤلفه‌های نگرش سازمانی با جو سازمانی (مطالعه موردی بانک ملی)

دوره 5، 1و2، شهریور 1395، صفحه 47-59

سید حسام وقفی؛ سامیران خواجه زاده؛ محمد مهدی قمیان؛ کاوه پرندین


تاثیر انتظارات مشتریان در استفاده (نهایی) واقعی از اینترنت بانک

دوره 4، 3 و 4، بهمن 1394، صفحه 13-22

امیر حسین پهلوان؛ زهرا امیر حسینی؛ شادی ادیبی فرد


رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها

دوره 3، 3 و 4، دی 1393، صفحه 9-16

فرزین رضایی؛ طاهره رضی کاظمی


رابطه ادراک توانمندی و بروز خلاقیت در کارکنان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای ناحیه یک استان البرز

دوره 3، 3 و 4، دی 1393، صفحه 36-46

شهرام هاشم نیا؛ احسان بهمن زیاری؛ آرمین آمشاری؛ شیرین پیله ور