تعداد مقالات: 135

2. بررسی وضعیت زیرساخت‌های لازم جهت استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی دانشگاه دامغان)

دوره 1، شماره 2، آذر 1391، صفحه 1-20

حاجیه رجبی فرجاد؛ احمد مهر آرا؛ محمد رضا اسفندی


7. امکان سنجی تقویت بخش خصوصی و تعاونی در بازار پسته استان کرمان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-9

رضا صداقت؛ مهدی عسکری شریف آباد کشکو


11. بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی مشروط به افشای داوطلبانه

دوره 4، 3 و 4، بهمن 1394، صفحه 1-12

سمیرا رشت؛ محمدحسین رنجبر؛ سید نیما ولی نیا


13. تأثیر فلات شغلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان آتش‌نشانی آذربایجان شرقی

دوره 5، 3و4، اسفند 1395، صفحه 1-15

بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب؛ رامین صدیقی


14. تأثیر هوش هیجانی بر ارتقای انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان سازمان هلال احمر آذربایجان شرقی

دوره 6، 1 و 2، شهریور 1396، صفحه 1-15

داوود حسین پور؛ بهرام اصغری اقدم؛ رامین صدیقی


15. تاثیر ویژگی سازمانهای هوشمند بر عملکرد مالی بانک ایران زمین

دوره 6، 3 و 4، اسفند 1396، صفحه 1-14

محمدر ضا مردانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ مسعود اشرفی


16. بررسی رابطه ی پذیرش فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: دادگستری استان تهران)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-15

حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ معصومه طاهری


18. رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 10-17

فرزانه حیدرپور؛ ناصر میر سپاسی؛ حامد آزادی


19. طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 11-18

نیما قاسم نژاد مقدم؛ میر حسین سیدی؛ محمد نریمانی راد


20. بررسی سطحی از محافظه کاری در حسابداری و ارتباط آن با مدیریت سود

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 12-23

سید حسن صالح نژاد؛ ام البنین غلامی فرح آبادی؛ سید حسام وقفی


21. بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم‌نوایی نام و نشان تجاری با رویکرد مشتری محور در بانک صادرات استان تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 13-25

نرگس دل افروز؛ محمد طالقانی؛ سپهر واشقانی فراهانی


23. تاثیر انتظارات مشتریان در استفاده (نهایی) واقعی از اینترنت بانک

دوره 4، 3 و 4، بهمن 1394، صفحه 13-22

امیر حسین پهلوان؛ زهرا امیر حسینی؛ شادی ادیبی فرد