تاثیر تأمین مالی بلند مدت بر بازده‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس،گروه مدیریت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اثر تامین مالی بلند مدت بر سطح بازده شرکت، از جمله موضوعاتی است که دو گروه ذینفع، شامل اعتباردهندگان و سرمایه­گذاران به آن توجه خاصی دارند به همین جهت در این تحقیق با بررسی نمونه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1384 لغایت 1390، به بررسی تاثیر این اهرم مالی بر بازد­ه­ی شرکت پرداخته شده است. البته جهت اخذ نتیجه گیری مناسب، این دو گروه از آزمودنی­ها براساس نسبت بدهی به کل دارایی تفکیک شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت­هایی که منابع مالی از محل استقراض بلندمدت تامین شده و بالتبع اهرم مالی بزرگتری دارند، بازدهی متناسب با سطح ریسک تحمل شده، را فراهم نموده­اند. اما هر چه میزان بدهی بلندمدت بیشتر می­شود این بازده­ی کمتر شده است. در مورد شرکت­هایی که میزان تسهیلات کمتری داشته­اند، بین بازده­ی و نسبت کل بدهی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها