شناسایی سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت‌ها با بکارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین/دانشکده حسابداری و مدیریت

2 گروه حسابداری، ذدانشگاه آزاد اسلامی و.احد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

نظام حاکمیت شرکتی، پدیده نوظهور در جهان است که علتبروز ورشکستگی شرکت­های بزرگ و بحران اقتصادی می­باشد. نظام حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کار مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه­گذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد­گردانی نقش ایفا می­کند. هدف این تحقیق تعیین سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت­های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار است. در این راستا 130 شرکت بورس اوراق بهادار به تفکیک 10 صنعت در طی سال 1380 تا 1390 با بکارگیری الگوریتم­های فرا ابتکاری ابتکاری مورد بهینه­سازی عملکرد با معیارهای(بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده واقعی سهام، نسبت کیوتوبین، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سهام عادی) قرار گرفت و آزمون من-ویتنی یرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی در 25% ابتدایی و انتهایی شرکت­های بهینه هر صنعت انجام شد. در نتیجه سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت­ها به سرمایه­گذاران و شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار معرفی می­شود.

کلیدواژه‌ها