دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 1-179 
2. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در بین کارکنان جمعیت هلال احمرخراسان شمالی

صفحه 17-34

سحر تفضلی؛ سید فخر الدین احمدی؛ حسینعلی بهرامزاده؛ فریمان ابراهیم زاده


5. سنجش کیفیت خدمات در هلدینگ صنایع تجهیزات نفت

صفحه 73-96

فرانک تبریزی؛ محمد طالقانی؛ نرگس دل افروز