دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، خرداد 1393، صفحه 1-102 (بهار) 
2. بررسی سطحی از محافظه کاری در حسابداری و ارتباط آن با مدیریت سود

صفحه 12-23

سید حسن صالح نژاد؛ ام البنین غلامی فرح آبادی؛ سید حسام وقفی