درباره نشریه

نشریه مهندسی مدیریت نوین، نشریه ای با داوری دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قشم به عنوان دانشگاهی معتبر در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مدیریت، انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قشم  پشتیبانی مالی می شود.

نشریه مهندسی مدیریت نوین در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.