پرسش‌های متداول

روش تکمیل ثبت مقالات

<p>در بخش اضافه کردن فایلها به موارد زیر توجه داشته باشید</p>
<p>مقاله لزوما توسط نویسنده مسئول ثبت شود.</p>
<p>نام و مشخصات صحیح تمام نویسندگان به طور دقیق ثبت شود و تیک نویسنده مسئول برای شخص مسئول لحاظ گردد.</p>
<p>در بخش ارسال فایلها، کشوی بازشو نوع فایل ، فایل های که ستاره دار هستند (فایل اصل مقاله، فایل نام نویسندگان، فایل چکیده انگلیسی ، فایل منابع ، فایل تعهد نامه) را حتما ارسال بفرمایید. اصل مقاله و نام نویسندگان ، فایل منابع و فایل چکیده انگلیسی به صورت word باشد و فایل تعهد نامه را پس ازتکمیل و <strong>امضاء</strong> نویسنده اصلی، اسکن شود و فایل pdf آن بارگزاری شود تکمیل تمام بخش های ستاره دار الزامی است. (نمونه فایل تعهد نویسندگان در بخش اطلاعات نشریه، اصول اخلاقی انتشار نشریه می باشد.)</p>
<p>همچنین روش منبع نویسی در فهرست منابع طبق راهنمای تدوین و ضمنا تمام منابع فارسی نیز از فارسی به انگلیسی ترجمه و نوشته شده باشد.</p>
<p>لازم است در فایل word نام نویسندگان، نام و مشخصات تمام نویسندگان به فارسی و انگلیسی نوشته شده باشد.</p>

روش نوشتن نام نویسندگان

<p>برای دانشجویانی که به منظور اخذ نمره پایان نامه مقاله را ارائه نموده اند، طبق دستور پژوهش دانشگاه خود اقدام کنند. روش نوشتن ترتیب نام نویسندگان و تعیین نویسنده مسئول و همچنین مشخصات هر فرد مشخص شود و به همان ترتیب در سامانه ثبت شود. مسئولیت مستقیم آن بر عهه خود نویسنده گان می باشد. نام و مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی نوشته شده باشد.</p>

مقالاتی که نیاز به بازنگری دارند، فایل اصل مقاله چطور ارسال شود؟

<p>بعد از ورود به سامانه با نام کاربری، انتخاب گزینه مقالات نیازمند بارگزاری، مقاله ای را که نیاز به بازنگری دارد و فایل آن آماده است انتخاب شود، وارد قسمت ارسال فایل شوید و نوع فایل ارسالی(مثلا: فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان) را انتخاب بفرمایید و فایل word مربوطه را بارگزاری بفرمایید و اگر نیاز به اصلاح عنوان است اصلاح شود و در نهایت با کیلک روی گزینه بعدی به ارسال مقاله بازنگری شده انجام شود.</p>