نشریه مهندسی مدیریت نوین یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قشم به عنوان دانشگاهی معتبر در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مدیریت، انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم پشتیبانی مالی می شود.

نشریه مهندسی مدیریت نوین در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

درباره نشریه مهندسی مدیریت نوین

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی- واحد قشم
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی 2428-2383
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         درصد پذیرش مقالات: 22%
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:مدیریت
 • ·         هزینه ارسال و چاپ مقاله:  رایگان
 • ·        نوع مجله:علمی-عمومی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و یک داوری
 • ·         زمان داوری: حداکثر 3 هفته
 • ·         ایمیل مجله: mej.iauqeshm@yahoo.com
 • ·         ایمیل پشتیبان: mej.iauqeshm@yahoo.com
شماره جاری: دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-150 

2. بررسی اثر بخشی نظام سلامت در حوزه عملکرد مدیریت (مطالعه موردی: بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد)

عباس قائدامینی هارونی؛ مجید ماهرانی برزانی؛ حسین جعفری چالشتری؛ نازنین صادق زاده