نویسنده = نرگس دل افروز
تعداد مقالات: 4
1. اثر ویژگی های جمعیّت شناختی و سبک زندگی بر پذیرش نوآوری محصولات جدید

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 76-90

نرگس دل افروز؛ محمد طالقانی؛ حدیثه سلطانی


2. تأثیر خانواده و ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-132

نرگس دل افروز؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حسین علیخان گرگانی


4. سنجش کیفیت خدمات در هلدینگ صنایع تجهیزات نفت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 73-96

فرانک تبریزی؛ محمد طالقانی؛ نرگس دل افروز