موضوعات = مدیریت مالی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی مشروط به افشای داوطلبانه

دوره 4، 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-12

سمیرا رشت؛ محمدحسین رنجبر؛ سید نیما ولی نیا


2. بررسی ارتباط بین سطح افشاء و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-50

عبدالله تیمناک؛ فائق احمدی؛ محمدحسین رنجبر


3. تاثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر روی رشد ناشی از تامین مالی درونی و بیرونی شرکت‌ها

دوره 4، 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-12

فرزین رضایی؛ احسان حسن زاده رحمانی