تعداد مقالات: 135
-23. بررسی وضعیت زیرساخت‌های لازم جهت استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی دانشگاه دامغان)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-20

حاجیه رجبی فرجاد؛ احمد مهر آرا؛ محمد رضا اسفندی


-18. امکان سنجی تقویت بخش خصوصی و تعاونی در بازار پسته استان کرمان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-9

رضا صداقت؛ مهدی عسکری شریف آباد کشکو


-15. تاثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر روی رشد ناشی از تامین مالی درونی و بیرونی شرکت‌ها

دوره 4، 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-12

فرزین رضایی؛ احسان حسن زاده رحمانی


-14. بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی مشروط به افشای داوطلبانه

دوره 4، 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-12

سمیرا رشت؛ محمدحسین رنجبر؛ سید نیما ولی نیا


-12. تأثیر فلات شغلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان آتش‌نشانی آذربایجان شرقی

دوره 5، 3و4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-15

بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب؛ رامین صدیقی


-11. تأثیر هوش هیجانی بر ارتقای انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان سازمان هلال احمر آذربایجان شرقی

دوره 6، 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

داوود حسین پور؛ بهرام اصغری اقدم؛ رامین صدیقی


-10. تاثیر ویژگی سازمانهای هوشمند بر عملکرد مالی بانک ایران زمین

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

محمدر ضا مردانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ مسعود اشرفی


-9. بررسی رابطه ی پذیرش فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: دادگستری استان تهران)

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ معصومه طاهری


-7. رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 10-17

فرزانه حیدرپور؛ ناصر میر سپاسی؛ حامد آزادی


-6. طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 11-18

نیما قاسم نژاد مقدم؛ میر حسین سیدی؛ محمد نریمانی راد


-5. بررسی سطحی از محافظه کاری در حسابداری و ارتباط آن با مدیریت سود

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 12-23

سید حسن صالح نژاد؛ ام البنین غلامی فرح آبادی؛ سید حسام وقفی


-4. بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم‌نوایی نام و نشان تجاری با رویکرد مشتری محور در بانک صادرات استان تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 13-25

نرگس دل افروز؛ محمد طالقانی؛ سپهر واشقانی فراهانی


-2. تاثیر انتظارات مشتریان در استفاده (نهایی) واقعی از اینترنت بانک

دوره 4، 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-22

امیر حسین پهلوان؛ زهرا امیر حسینی؛ شادی ادیبی فرد