تعداد مقالات: 135
26. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در بین کارکنان جمعیت هلال احمرخراسان شمالی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 17-34

سحر تفضلی؛ سید فخر الدین احمدی؛ حسینعلی بهرامزاده؛ فریمان ابراهیم زاده


33. ارتباط مؤلفه های هوش سازمانی با مدیریت دانایی محور

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 21-44

علیرضا چناری؛ صدف منصف پور


34. بررسی اثر بخشی نظام سلامت در حوزه عملکرد مدیریت (مطالعه موردی: بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397

عباس قائدامینی هارونی؛ مجید ماهرانی برزانی؛ حسین جعفری چالشتری؛ نازنین صادق زاده


35. بررسی همسویی استراتژی‌های کسب‌وکار و فناوری اطلاعات در شرکت بیمه البرز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 18-30

محمد طالقانی؛ سید رضا ریاضی


36. رهبری معنوی حلقه گم‌شده سازمان‌های سده 21 با رویکردی بر توانمندسازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 19-34

یاسر بشیر بنائم؛ هادی اسمعیلی


39. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 4، 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-34

اقبال جباری؛ سید علی اکبر افجه ای؛ محمدحسن بهزادی


41. تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه عدم اطمینان محیطی (مدیریت ریسک) وارزش شرکت

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-44

سید حسام وقفی؛ حجت سلیمانی؛ سامیران خواجه زاده؛ مروارید خان محمدی


43. تأثیرفضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-51

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


44. رابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-46

سید حسام وقفی؛ زهرا مرید احمدی؛ محسن فکوری؛ علی نظامی


47. بررسی نقش درگیری شغلی بر افزایش خلاقیت کارکنان در سازمان

دوره 5، 1و2، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-45

الهه عوض زاده؛ عبدالمجید کرمی


48. رابطه معیارهای ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: 50 شرکت برتر عضو بورس)

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-50

بیژن عابدینی؛ سعید مرادپور؛ محی الدین مرادپور