تعداد مقالات: 135
52. رابطه مؤلفه های نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 31-36

حسین رضایی دولت آبادی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد


54. نقش ارتباطات سیاسی بر رابطه ترکیب هیئت مدیره با اهرم مالی شرکت‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 34-43

فرزین رضایی؛ محسن رفیعی نیا


55. شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر ایجاد سازمان خلاق در سازمان طبق مدل سه شاخگی و تست آن در شرکت ساپکو

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 35-42

محمد علی سرلک؛ محمد تقی امینی؛ اوژن کریمی؛ سعید فتح الهی راد


56. تاثیر راهبردهای تجاری و سطوح هزینه نمایندگی بر عملکرد شرکت ها

دوره 4، 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-44

فرزین رضایی؛ مهسا آقاجانی


57. بررسی ارتباط بین سطح افشاء و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-50

عبدالله تیمناک؛ فائق احمدی؛ محمدحسین رنجبر


59. آسیب شناسی پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان های دولتی ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 47-66

اکرم هادیزاده مقدم؛ حمید رامین مهر؛ امیر سالار محمدی


60. بررسی رابطه‌ بین مؤلفه‌های نگرش سازمانی با جو سازمانی (مطالعه موردی بانک ملی)

دوره 5، 1و2، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-59

سید حسام وقفی؛ سامیران خواجه زاده؛ محمد مهدی قمیان؛ کاوه پرندین


64. ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-72

محمد رضا عباسی استمال؛ میر مهدی میر یعقوب زاده؛ آرمین رجب زاده


65. بررسی رابطه تعادل بین کار و زندگی و عملکرد سازمانی

دوره 6، 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-63

حاجیه رجبی فرجاد؛ لیلا موسوی فرد


67. ابهام علّی ادراکی و عملکرد سازمان مورد مطالعه: صنعت بیمه در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 57-76

وحید نجفی کلیانی؛ سعید صحت؛ سعید عباس نژاد


69. رابطه چابکی سازمانی و رضایت مندی مشتری در ادارات دولتی شهر بافت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-47

نجمه ایزد پناه؛ علی یعقوبی پور


70. بهبود عملکرد کارکنان با آموزش ضمن‌خدمت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-52

محمد سلطانی؛ سیامک کردستانی؛ الهه احمدیان؛ مینا عنابستانی


71. بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال 92-91

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 44-52

ام لیلا قربان زاده؛ محمود قربانی؛ رویا افراسیابی


75. تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی : شعب بانک ملی شهر تبریز)

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-70

جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله