تعداد مقالات: 135
77. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم)

دوره 5، 3و4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-76

مرضیه دهقانی؛ اسماعیل حسن پور؛ سیف اله رهنما


81. سنجش کیفیت خدمات در هلدینگ صنایع تجهیزات نفت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 73-96

فرانک تبریزی؛ محمد طالقانی؛ نرگس دل افروز


82. ارائه الگویی جهت ارزیابی چابکی شرکت سایپا با استفاده از سیستم های استنتاج فازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-90

جواد جواهری؛ نازنین پیله وری سلماسی


83. کاربرد الگوریتم ارتباطی در پیش‌بینی نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-90

شادی شاهوردیانی؛ سامیران خواجه زاده


87. بررسی عوامل پیش بینی کننده وفاداری مشتریان در بخش رستوران های ممتاز

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-62

شمس الدین ناظمی؛ فهیمه سادات سعادت یار


88. شناسایی و امتیاز‌دهی موانع اجرای تصمیمات راهبردی در مدیریت شرکت‌های پیمانکاری بخش ساختمانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 53-63

شهرام هاشم نیا؛ آرمین آمشاری؛ احسان بهمن زیاری


89. بررسی تاثیرجایگاه‌یابی مجدد برند درعملکرد برند در بازارهای بین‌المللی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-66

محمد رضا عباسی استمال؛ مهناز طاعونی


93. راهبردهای ضد بازاریابی و ارزش محصولات صنایع غذایی از دیدگاه مشتریان

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-86

شادی ادیبی فرد؛ مهدی مهرآور


95. بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت و دلبستگی شغلی در سازمان های فرهنگی شهر اصفهان

دوره 5، 3و4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-95

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهدی حیدری فارسانی


96. نقش میانجی رفتار اخلاقی در مدلسازی تاثیر سیرت نیکو بر معنویت در محیط کار؛ واکاوی دیدگاه معلمان

دوره 6، 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-87

فرهاد نژادحاجی علی ایرانی؛ علی هدایت فسندوز


97. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط صنعتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 91-118

شهرام هاشم نیا؛ رویا اقبال


100. ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری از دید کارکنان بر اساس مدل SERVQUAL (مطالعه موردی : شهرداری شهرستان بوکان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 99-118

عادل صلواتی؛ حبیب اله سالار زهی؛ لقمان ابراهیمی