تعداد مقالات: 135
101. بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل EFQM در شرکتهای مستقر در حوزه انرژی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 99-120

عادل صلواتی؛ محمد شریف کریمی؛ فرزاد کمانگر


102. تأثیر خانواده و ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-132

نرگس دل افروز؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حسین علیخان گرگانی


103. رابطه سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-70

فرزین رضایی؛ عاطفه مجیب یزدانی


104. تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 63-70

زاد اله قتحی؛ محمد حسین رنجبر؛ لیلا فناطی رشیدی


106. بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 67-80

حسینعلی بهرامزاده؛ محمود قربانی؛ علی محمدی رضایی


107. بررسی وجدان کاری در سلامت اداری کارکنان

دوره 4، 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-76

محسن حمیدیان؛ محمد مهدی قمیان؛ سید حسام وقفی؛ مریم سلمانیان


109. تاثیر حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری برچسبندگی هزینه های عملیاتی

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-100

فایق احمدی؛ مریم عباسی


113. تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 106-118

صدیقه طوطیان؛ فرانک خدایاری؛ مجید علی پناهی


114. بررسی میزان یادگیری سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان‌شرقی (بر اساس مدل پیترسنج)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 115-142

محمد علی مجلل چوبقلو؛ حیدر مرد پور؛ الهام تمجید تاش


115. بررسی اثرات محیطی بر اجرای استراتژی منابع انسانی در شرکت ارتباطات و زیرساخت

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 119-128

علیرضا شیروانی؛ حاجیه رجبی فرجاد


116. بررسی رابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 119-140

سید فخر الدین احمدی؛ هاشم عسکر زاده؛ حسینعلی بهرامزاده؛ سید جعفر اصفهانی


120. مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در صنعت جهانگردی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-83

عادل صلواتی؛ مجتبی رستمی نوروز آباد؛ سامان رستمی نوروز آباد


121. اثر ویژگی های جمعیّت شناختی و سبک زندگی بر پذیرش نوآوری محصولات جدید

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 76-90

نرگس دل افروز؛ محمد طالقانی؛ حدیثه سلطانی


122. بررسی رابطه یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان دانشگاه فرهنگیان(پردیس)خراسان شمالی درسال1392

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 81-93

رویا افراسیابی؛ مرتضی کرمی؛ آرزو رحیم زاده ینگه قلعه


125. بررسی رابطه میان زیرساخت‌های سازمانی و راهبرد مدیریت دانش (تولید و توزیع) در سازمان آموزش و پرورش

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 143-169

میثم نجاران؛ محمد باقر گرجی؛ سهیلا بورقانی فراهانی